English

Nettskog

Skogrydding

Gjennomføring av skogrydding for enkeltstrekk eller større områder på kortere eller lengre kontrakter. Varsling av grunneiere, kontrahering av entreprenører, distribusjon av kart til entreprenør, resultatkontroll, grunneierkontakt og rapportering til oppdragsgiver. Nettskog’s kompetanse og teknologi gir effektiv administrasjon, god oppfølging av entreprenører og lavere kostnader for nettselskapene.