Skogrydding 2021

Skogrydding utføre for å sikre at vegetasjon holder tilstrekkelig avstand til strømførende ledninger, for å opprettholde sikker strømforsyning, samt ivareta hensynet til personsikkerhet.

Skogryddingen blir utført etter gjeldende standard og forskrift, som bl.a. beskriver minsteavstand til ledning o.l. (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Arbeidet skal utføres så skånsomt som mulig, men samtidig på en slik måte at krav og forskrift innfris og uten unødig ressursbruk. Nedenfor er link til informasjon om skogryddinga i ulike områder:

Vi tar ansvaret for skogryddinga for nettselskaper over hele landet