Skogrydding 2022

Skogrydding utfører for å sikre at vegetasjon holder tilstrekkelig avstand til strømførende ledninger, for å opprettholde sikker strømforsyning, samt ivareta hensynet til personsikkerhet.

Skogryddingen blir utført etter gjeldende standard og forskrift, som bl.a. beskriver minsteavstand til ledning o.l. (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Arbeidet skal utføres så skånsomt som mulig, men samtidig på en slik måte at krav og forskrift innfris og uten unødig ressursbruk. Link til informasjon om skogryddinga i ulike områder:

SelskapOmrådeMer informasjon
ArvaTroms høyspentTroms HS
ArvaTroms LavspentTroms LS
ArvaNordland høyspentNordland HS
ArvaNordland lavspentNordland LS

Vi tar ansvaret for skogryddinga for nettselskaper over hele landet