Erik Trømborg
daglig leder

Arbeider med forretningsutvikling, salg og prosjektledelse, verdsetting, strategier for skogrydding og risiko-analyser mv. Skogbrukskandidat (92) og Dr. Scient (98) fra NMBU, Ås og Ms. Sc fra University of Wisconsin-Madison. Yrkeserfaring fra Skogforsk, Statskog SF, Prevista as og UMB. 

e-post: erik@nettskog.no

Per Olav Fladset
rådgiver/prosjektleder

Arbeider med verdsetting og grunneieravtaler, strategier for skogrydding, totalforvaltning av linjerydding, salg og prosjektledelse. Skogbrukskandidat (92) fra NMBU, Ås. Yrkeserfaring fra egen virksomhet, fagtidsskriftet Norsk Skogbruk og Prevista as.

e-post: per.olav@nettskog.no

Rune W. Forsberg
GIS-koordinator

Koordinerer bedriftens bruk av geografiske data/GIS, i tråd med kundens ønsker og behov. Bygg- og anleggsingeniør(86) fra HIO. Tilleggskurs i GIS ved UMB (93) Yrkeserfaring innen kartlegging/GIS fra Landsingeniøren-Færøyene, Akershus Nett, Statskog Ressursdata og Prevista as.

e-post: rune@nettskog.no

Ottar Hellenes
rådgiver

Arbeider med rydderevisjon, ryddeadministrasjon, skogerstatninger og grunneieravtaler. Fagbrev skogbruk, skogingeniør fra HIG (1994), skogfagskandidat fra UMB (1997). Yrkeserfaring fra Vestfold Lågen skogeierforening, Skogtakst as, Skogselskapet i Oslo/Akershus, Inter Revisjon Follo as og Våle Regnskapskontor BA.

e-post: ottar@nettskog.no

Christian Fredriksson
skogkonsulent

Arbeider med verdsetting, risikovurderinger, administrasjon av skogrydding mv. Skogfagskandidat (2010) fra UMB. Yrkeserfaring fra Holth Skogdrift AS.

e-post: christian@nettskog.no

Martin Slot
Skogkonsulent

Arbeider med administrasjon av skogrydding, grunneierkontakt og ryddeplaner. Skog- og landskapsingeniør fra Københavns universitet, skogfagskandidat fra NMBU2019. Yrkeserfaring som skogsarbeider og skogbruksleder.

e-post: martin@nettskog.no

Even Vereide

skogkonsulent

Arbeider med administrasjon av skogrydding, ryddeplaner, grunneierkontakt mv. Skogfagskandidat fra NMBU 2020.

e-post: even@nettskog.no

Tord Aasland
prosjektleder/seniorrådgiver

Arbeider med prosjektledelse, kartlegging og skoginventering, risiko-analyser mv. Skogbrukskandidat (90) og Dr. Scient (02) fra NMBU, Ås. Yrkeserfaring fra NMBU, Statskog SF, Prevista as, Blom Geomatics og Landbruksdirektoratet. 

e-post: tord.aasland@nettskog.no