Erik Trømborg
Daglig leder

Arbeider med forretningsutvikling, salg og prosjektledelse, verdsetting, strategier for skogrydding og risiko-analyser mv. Skogbrukskandidat (92) og Dr. Scient (98) fra NMBU, Ås og Ms. Sc fra University of Wisconsin-Madison. Yrkeserfaring fra Skogforsk, Statskog SF, Prevista AS og UMB. 

e-post: erik@nettskog.no

Per Olav Fladset
Rådgiver/prosjektleder

Arbeider med verdsetting og grunneieravtaler, strategier for skogrydding, totalforvaltning av linjerydding, salg og prosjektledelse. Skogbrukskandidat (92) fra NMBU, Ås. Yrkeserfaring fra egen virksomhet, fagtidsskriftet Norsk Skogbruk og Prevista AS.

e-post: per.olav@nettskog.no

Rune W. Forsberg
GIS-koordinator

Koordinerer bedriftens bruk av geografiske data/GIS, i tråd med kundens ønsker og behov. Bygg- og anleggsingeniør(86) fra HIO. Tilleggskurs i GIS ved UMB (93) Yrkeserfaring innen kartlegging/GIS fra Landsingeniøren-Færøyene, Akershus Nett, Statskog Ressursdata og Prevista AS.

e-post: rune@nettskog.no

Tord Aasland
Seniorrådgiver/prosjektleder

Arbeider med prosjektledelse, kartlegging og skoginventering, risiko-analyser mv. Skogbrukskandidat (90) og Dr. Scient (02) fra NMBU, Ås. Yrkeserfaring fra NMBU, Statskog SF, Prevista as, Blom Geomatics og Landbruksdirektoratet. 

e-post: tord.aasland@nettskog.no

Ottar Hellenes
Rådgiver/prosjektleder

Arbeider med rydderevisjon, ryddeadministrasjon, skogerstatninger og grunneieravtaler. Fagbrev skogbruk, skogingeniør fra HIG (1994), skogfagskandidat fra UMB (1997). Yrkeserfaring fra Vestfold Lågen skogeierforening, Skogtakst as, Skogselskapet i Oslo/Akershus, Inter Revisjon Follo as og Våle Regnskapskontor BA.

e-post: ottar@nettskog.no

Christian Fredriksson
Prosjektleder

Arbeider med verdsetting, risikovurderinger, administrasjon av skogrydding mv. Skogfagskandidat (2010) fra UMB. Yrkeserfaring fra Holth Skogdrift AS.

e-post: christian@nettskog.no

Even Vereide
Prosjektleder

Arbeider med administrasjon av skogrydding, ryddeplaner, grunneierkontakt mv. Skogfagskandidat fra NMBU 2020.

e-post: even@nettskog.no

Kaja Skarnord
Skogkonsulent

Arbeider med administrasjon av skogrydding, grunneierkontakt og miljøregistreringer. Skogbrukskandidat (2021) fra NMBU, Ås. og kjemiingeniør fra B. Sc fra NTNU (2019). Yrkeserfaring fra Skogbrand og Nortømmer (deltid). 

e-post: kaja@nettskog.no

Torjus Birkeland
Skogkonsulent

Arbeider med administrasjon av skogrydding, grunneieravtaler og oppfølging av entreprenører. Bachelor i skogfag fra NMBU, Ås (2021). Arbeidserfaring fra skogsarbeid og Glencore Nikkelverk AS.

e-post: torjus@nettskog.no

Arne Thomas Glåmseter
Skogkonsulent

Arbeider med kart og grunneieravtaler, ryddeplaner og kartlegging av miljøkvaliteter. Mastergrad i økologi og naturforvarvalning fra NMBU, Ås (2021). Bachelor i digital media (Deakin University Australia 2013).

e-post: arne.thomas@nettskog.no

Anders Belle Johansen
Skogkonsulent

Arbeider med kart og grunneieravtaler, ryddeplaner og kartlegging av miljøkvaliteter. Mastergrad i økologi og naturforvarvalning fra NMBU, Ås (2021).

e-post: anders@nettskog.no

Erik Armand Iversen
Skogkonsulent

Arbeider med kart og grunneieravtaler, ryddeplaner, kartlegging av miljøkvaliteter og markedsføring. Mastergrad i skogfag fra NMBU, Ås (2020).

e-post: erik.iversen@nettskog.no